• 1
  • 2
  • 3

 Τεχνική υποστήριξη σε λογισμικό και υλικό

 Υπηρεσίες Cloud

 Λύσεις για κατοχύρωση ονομάτων χώρου διαδικτύου, φιλοξενία  ιστοσελίδων, δημιουργία ιστοσελίδων

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων υπολογιστών

 Υπηρεσίες συμμόρφωσης κατά GDPR

 Εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτάσεις προσαρμοσμένες στις  ανάγκες σας

 Πώληση υλικού και λογισμικού

 

 

 

 

 

  

Πλήρης ευελιξία στις οικονομικές συμφωνίες: Χρέωση ανά ώρα  υποστήριξης ή με συμβόλαιο προκαθορισμένης συνεργασίας